Ivana Bogdanović

Administrativna asistentkinja

Ivana Bogdanović je rođena 4.2.1989. u Nikšiću.

Završila je Osnovnu školu „Janko Mićunović”, nakon čega upisuje i završava “Srednju Ekonomsku školu” smjer Turistički tehničar. Nakon srednje škole upisuje se na Filozofskom fakultetu, Studijski program za Sociologiju, na kojem završava i specijalističke studije.

Diplomirala je 2013, a tema diplomskog rada bila joj je: “Profesija omladinskog radnika tumačena iz okvira sociologije profesije.”

U januaru 2015. preko Vladinog programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava narednih 9 mjeseci. Za vrijeme stručnog osposobljavanja bila je učesnica u brojnim aktivnostima koje je UMHCG organizovalo, kao na primjer: treningu za personalne asistente, konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom, konferencija o pristupačnosti, javna debata o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, kao i na konferencijama i okruglim stolovima drugih organizacija koje su obrađivale teme iz oblasti prava osoba s invaliditetom. U novembru 2015. u okviru Erasmus + programa prisustvovala je na treningu  i dobila Sertifikat  na temu “MEDIActive Youth”,  koji  je dizajniran za mlade ljude i omladinske nevladine organizacije u njihovom angažovanju medijske pismenosti koji je bio održan u Kruševcu (Srbija).

U okviru svog posla u UMHCG-u preuzimala je tekstove i preuređuje ih kao informacije koje su potom publikuju na portalu DisabilityInfo. Od septembra 2016. uglavnom obavlja administrativne poslove u kancelariji, ažuriranje dokumentacije, vođenje različitih evidencija, priprema različitih dokumenata u vezi sa sprovođenjem programa i sprovodi druge redovne aktivnosti.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Kontakt podaci:
e-mail: ivanabgd89@gmail.com
Mob.tel: +382 69 529 181

Saradnici i donatori