Bojan Đorović

Koordinator Programa

Bojan Đorović je rođen 24. decembra  1987. u Podgorici. Osnovnu školu „Oktoih“ završio je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“, smjer Ekonomski tehničar. Nakon završene srednje škole upisuje Ekonomski fakultet (Studije Menadzmenta) u Podgorici.

Diplomirao je 2012, na temu: „Formiranje cijena logističkih usluga“.

U januaru 2017. preko Vladinog Programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava narednih 9 mjeseci. Za vrijeme stručnog  osposobljavanja asistirao je finansijskoj menadžerki na domaćim i međunarodnim projektima i učestvovao u raznim aktivnostima koje je  Udruženje organizovalo.

Od 5. decembra  2017. Bojan je zaposlen u UMHCG na mjestu Koordinatora programa za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa. Takođe, radi na projektu  „Rentiranje kombi vozila“ u okviru projekta Instituta za preduzetništvo i ekonnomski razvoj iz Podgorice „Smart Start – Održivi uticaj civilnog društva kroz socijalno preduzetništvo i inovacije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Turskoj“, u okviru kojeg se UMHCG uključilo u proces započinjanja socijalnog preduzetništva.

Služi se engleskim jezikom.

Bojan je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

e-mail: bojandjorovicumhcg@gmail.com

Mob. tel.: +382 69 442 747

 

 

Saradnici i donatori