Anđela Miličić

Programska asistentkinja

Anđela Miličić je rođena  25. septembra 1992. godine u Nikšiću. Zavšila je Osnovnu školu “Jagoš Kontić”. „Prvu srednju stručnu školu“ u Nikšiću, smjer elektrotehničar računara upisala je 2007. godine. Na Filozofskom fakultetu za Sociologiju specijalizirala je 2015. godine.

Od februara iste godine odrađuje pripravnički u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore.  Kao koordinatorka bila je angažovana na projektu “Od obrazovanja ka zaposlenju”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U okviru ovog projekta učestvovala je u raznim motivacionim radionicama, obukama i treninzima za zapošljavanje OSI. Sada je na funkciji programske asistentkinje.

Bila  je polazica i Erasmus+ treninga “Mladi u medijima”.  U toku pripravničkog je učestvovala u više aktivnosti koje je organizovalo UMHCG, kao na primjer: treningu za personalne asistente, konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom.. Kroz projekat „Trans to work – Od obrazovanja ka zaposlenju“ je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet.

U Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić aktivna je od 2011-e godine. Učestvovala je u raznim aktivnostima, među kojima je i rad na projektu „Fakultet bez barijera“ sprovedenim u 2014-oj godini. Takođe je učestvovala u emisiji „Biramo lidera“, koja se emituje na TV Atlas u kojoj studenti sa različitih fakulteta iznose svoje stavove o raznim temama aktuelnim u našem društvu. Nakon završetka pripravničkog staža Anđela je zaposlena na poziciji programske asistentkinje.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Anđela je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:
e-mail: andjelamilicic4@gmail.com
Mob tel: +382 69 987 202

Saradnici i donatori