Galerije fotografija

  • Album »
  • Info dan s poslodavcima o zapošljavanju žena s invaliditetom

Cilj Info dana je uticaj na percepciju poslodavaca o mogućnostima i sposobnostima OSI, kao i podsticanje zapošljavaja žena i djevojaka s invaliditetom, ali i stvaranje adekvatnijih uslova njihovog rada i odsustva diskriminacije. Aktivnost je dio projekta OsnaŽENA, zapOSIena, uključena koji UMHCG realizuje u okviru granta dodijeljenog od strane Mreže žena Kosova, u partnerstvu sa Centrom za ženska prava i partnerima iz Koalicije organizacija koje se bave pravima žena na Zapadnom Balkanu, preko Fonda žena, uz finansijsku podršku Evropske unije, a sufinansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).