Donatori

Donatori u 2018. su osjenčeni plavom bojom

 

Udruženje svoje aktivnosti sprovodi zahvaljujući podršci međunarodnih i domaćih donatorskih organizacija, ambasada, državnih organa i privatnih preduzeća i to:

 1. A&V oprema Kotor (donacija u opremi za kombi); 
 2. Aerobik Klub Dikka Aspida iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 3. Aerodromi Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 4. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 5. Agencija za radio difuziju (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 6. AIESEC Montenegro (donacija za Studentski servis); 
 7. Ambasada Kraljevine Norveške;
 8. Američki Konzulat u Podgorici (od 2006. Ambasada kroz program Demokratske komisije za male grantove);
 9. Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF);
 10. Bojan Marović i Goraton (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 11. Britanska ambasada u Podgorici;
 12. Centar za građansko obrazovanje (nagrada za ljudska prava i građanski aktivizam)
 13. Centar za socijalni rad Glavni grad, Gradska opština Golubovci, Gradska Opština Tuzi i Opština Danilovgrad (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 14. Centralna banka RCG (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 15. CIDA;
 16. Crnogorski elektroprenosni sistem – CGES (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 17. Crveni krst Nikšić (Omladinski klub Crvenog krsta); 
 18. Demokratska srpska stranka Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 19. Demorkatska partija socijalista (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 20. Direkcija za izgradnju Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 21. Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 22. Evropska komisija kroz program Mladi u akciji – Youth in action program i Erasmus+;
 23. Evropska komisija kroz programe malih grantova – posredstvom drugih organizacija i programa: 
  – Udruženje samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany) – IRIS mreža,
  – Triple A for citizens,
  European Disability Forum;
 24. Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava – EIDHR i IPA program za organizacije civilnog društva – IPA Civil Society Facility Programme);
 25. Finska Ambasada;
 26. Fond za aktivno građanstvo – fAKT;
 27. Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore;
 28. Fondacija Banka hrane (higijjenska sredstva i hrana za korisnike usluga UMHCG)
 29. Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora;
 30. Fondacija za stipendiranje Roma (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 31. Glavni grad Podgorica (godišnja donacija za članstvo u Savjetu za pitanja lica sa invaliditetom Glavnog grada – Podgorica + 1 kompjuter);
 32. Gradska opština Golubovci u okviru konkursa za NVO 2018.
 33. Hotel Bečići (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 34. Hotel Evropa, Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 35. Hotel Hemera d.o.o Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 36. Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte:
 37. Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, mali grant kroz projekat Smart Start koji finansira Evropska komisija; 
 38. Javno komunalno preduzeće Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 39. KIPS D.O.O.(Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 40. Lanex d.o.o (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 41. Luka Kotor A.D. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 42. Međunarodna promocija ljudskih prava osoba s invaliditetom – Disability Right Promotion International (D.R.P.I.) i Univerzitet York Kanada
 43. Ministarstvo finansija (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 44. Ministarstvo kulture i medija;
 45. Ministarstvo nauke (projekat Promocija asisitivnih ICT za osobe s invaliditetom, Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 46. Ministarstvo prosvjete i nauke/Ministarstvo prosvjete i sporta/Ministarstvo prosvjete (donacija za rad Studentske savjetodavne kancelarije)
 47. Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, donacija od 500,00€);
 48. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, projekat Ovo su (i) naša mjesta, po javnom konkursu za NVO 2018);
 49. Ministarstvo sporta (Konkurs za mlade 2017, 2018); 
 50. Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 51. Ministarstvo za ekonomski razvoj (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 52. Ministarsvo unutrašnjih poslova (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 53. Montenegro Airlines (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 54. Mornarično tehnološki remontni Zavod “Sava Kovačević” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 55. Nemesis d.o.o Podrorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 56. NESPA computers;
 57. NIP Pobjeda (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 58. NVO Centar za obuku vodiča i dresuru pasa K-9 Montenegro (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 59. NVO Expeditio (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 60. NVO Mnemosina (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 61. NVO Savez civilnih invalida rata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 62. NVO Savez slijepih Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 63. NVO Savez udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 64. Opština Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 65. Opština Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 66. Opština Herceg Novi (personalna asistencija za studentkinju s invaliditetom);
 67. Opština Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 68. Opština Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 69. Pivara „Trebjesa“ a.d. Nikšić;
 70. Planinarski klub “Pestingrad” iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača)
 71. Pojedinačni donatori / Građani putem kasica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 72. Pokret za promjene, Opštinski odbor Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 73. Poslovni centar Rivijera iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 74. Program “SHARE SEE”;
 75. Program HESP (Program podrške visokom obrazovanju – Higher Education Support Program);
 76. Program REFINE;
 77. Prva banka Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 78. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 79. Restoran Forest Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 80. Rotaract Club Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača)
 81. Rotaract Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 82. Rotary Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 83. Savez sindikata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 84. Skupština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 85. Skupština Glavnog grada;
 86. Skupština Opštine Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 87. Skupština Opštine Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 88. Skupština Opštine Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 89. Skupština Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 90. Societe Generale banka Montenegro; (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 91. Socijalistička narodna partija Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 92. Spinel Kotor D.O.O. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 93. Stan project (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 94. Studentsko vijeće Pravnog fakulteta UCG i Vijeće studenata Ekonomskog fakulteta UCG (donacije Studentskom servisu);
 95. Švedski helsinški komitet za ljudska prava – kancelarija u Beogradu;
 96. TEHNO-PUT (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 97. Telekom – T – com (donacije u novcu i opremi) + projekat Učimo zajedno 
 98. Telenor (donacije u novcu i opremi); + projekat “ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava OSI”
 99. TEMPUS program Evropske unije (partnerski projekti);
 100. Turistička organizacija Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 101. Uloba fund (BENTE SKANGÅRDS INDEPENDENT LIVING FUND)
 102. UNDP Crna Gora – donacije u opremi, i kroz projekat “Otvorene ideje za Crnu Goru”
 103. Unicef Crna Gora (Projekat Podrška za znanje – znanje za podršku, mali grant u sklopu projekta Zaštita djece od nasilja i socijalna inkluzija djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj); 
 104. UNIQUA Osiguranje;
 105. Univerzitet Crne Gore;
 106. USAID/E&E/DGST) by the Aguirre Division of JBS International
 107. USAID/IRD;
 108. USAID/ORT;
 109. Vlada Crne Gore;
 110. WeBER projekat – mali grantovi posredstvom Instituta Alternativa
 111. Zajednica opština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 112. Zavod za školstvo Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 113. Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, Grant šeme od 2014, – projekti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Javni rad Personalna asistencija 2016, 2017, i 2018.).

Od 2006 do 2016. poseban izvor finansiranja projekata UMHCG predstavljala su sredstva od igara na sreću, koja su raspodjeljivana za projekte NVO. 

 

Saradnici i donatori