Donatori

Donatori u 2020. su osjenčeni plavom bojom. 

Udruženje svoje aktivnosti sprovodi zahvaljujući podršci međunarodnih i domaćih donatorskih organizacija, ambasada, državnih organa i privatnih preduzeća i to:

 1. A&V oprema Kotor (donacija u opremi za kombi); 
 2. Aerobik Klub Dikka Aspida iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 3. Aerodromi Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 4. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 5. Agencija za radio difuziju (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 6. AIESEC Montenegro (donacija za Studentski servis); 
 7. Ambasada Kraljevine Norveške;
 8. Američki Konzulat u Podgorici (od 2006. Ambasada kroz program Demokratske komisije za male grantove);
 9. Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF);
 10. Bojan Marović i Goraton (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 11. Britanska ambasada u Podgorici (projekat Dostojanstveno omogućeno glasanje / Dignified Enabled Voting (DEVOTING));
 12. Centar za monitoring i istraživanje CeMI (projekat Svi jednaki pravdi (all = Access 2 Justice) mali je grant projekta Reforma pravosuđa, unaprijeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu, očuvanju integriteta pravosuđa koji je finansiran od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave);   
 13. Centar za građansko obrazovanje (nagrada za ljudska prava i građanski aktivizam);
 14. Centar za socijalni rad Glavni grad, Gradska opština Golubovci, Gradska Opština Tuzi i Opština Danilovgrad (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 15. Centralna banka RCG (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 16. CIDA;
 17. Crnogorski elektroprenosni sistem – CGES (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 18. Crveni krst Nikšić (Omladinski klub Crvenog krsta); 
 19. Demokratska srpska stranka Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 20. Demokratska partija socijalista (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 21. Direkcija za izgradnju Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 22. Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 23. Evropska komisija kroz program Mladi u akciji – Youth in action program i Erasmus+;
 24. Evropska komisija kroz programe malih grantova – posredstvom drugih organizacija i programa: 
  – Udruženje samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany);- IRIS mreža;- European Disability Forum;- Triple A for citizens;
 25. Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava – EIDHR i IPA program za organizacije civilnog društva – IPA Civil Society Facility Programme);
 26. Evropska unija (EU) uz ko-finansiranje Švedske Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA)  –  projekat UMHCG OsnaŽENA, zapOSlena, uključena – kroz  grant za organizacije civilnog društva (OCD), a posredstvom projekta koji realizuju Centar za ženska prava i Mreža žena Kosova (MŽK) s partnerima iz Koalicije organizacija koje se bave pravima žena na Zapadnom Balkanu kao dio Akcije: „Unaprjeđenje ženskih radnih prava“. 
 27. Finska Ambasada;
 28. Fond za aktivno građanstvo – fAKT;
 29. Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore;
 30. Fondacija Banka hrane (higijjenska sredstva i hrana za korisnike usluga UMHCG)
 31. Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora;
 32. Fondacija za stipendiranje Roma (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 33. Glavni grad Podgorica (godišnja donacija za članstvo u Savjetu za pitanja lica sa invaliditetom Glavnog grada – Podgorica + 1 kompjuter; personalni asistenti za dva korisnika posredstvom Crvenog krsta u 2018, 2019 i 2020, mobilni timovi za OSI posredstvom Crvenog krsta u 2019 i 2020, i projekat Samostalnost je izbor po Javnom konkursu za NVO u 2019.);
 34. Gradska opština Golubovci u okviru konkursa za NVO 2018.
 35. Hotel Bečići (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 36. Hotel Evropa, Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 37. Hotel Hemera d.o.o Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 38.  Institut Alternativa
  – mali grantovi u okviru WeBER projekta; projekat “Naš je budžet naša stvar”, mali grant kroz projekat “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta” koji finansira Evropska komsija;
 39. Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte; 
 40. Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, mali grant kroz projekat Smart Start koji finansira Evropska komisija;
 41. Javno komunalno preduzeće Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 42. KIPS D.O.O.(Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 43. Lanex d.o.o (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 44. Luka Kotor A.D. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 45. Međunarodna promocija ljudskih prava osoba s invaliditetom – Disability Right Promotion International (D.R.P.I.) i Univerzitet York Kanada
 46. Ministarstvo finansija (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 47. Ministarstvo javne uprave, kofinansiranje projekta Umrežavanjem do boljeg rada (odluka donesena u decembru 2018.);
 48. Ministarstvo kulture i medija;
 49. Ministarstvo nauke (projekat Promocija asisitivnih ICT za osobe s invaliditetom, Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 50. Ministarstvo pravde (projekat “Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom” po javnom konkursu za NVO iz 2018.)
 51. Ministarstvo prosvjete i nauke/Ministarstvo prosvjete i sporta/Ministarstvo prosvjete (donacija za rad Studentske savjetodavne kancelarije, projekat “Jednako obrazovanje za sve – Tiče nas se!”, po javnom konkursu za NVO iz 2018.)
 52. Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, projekti u oblasti zaštite lica sa invaliditetom: Za mlade s invaliditetom, bez barijera!, po Javnom konkursu za NVO iz 2018; i PonOSIti, ravnopravni, uključeni, po Javnom konkursu za NVO iz 2019, i projekat OSIguraj uslove sebi, u oblasti zaštite i zdravlja u radu, po Javnom konkursu za NVO iz 2019.);
 53. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, projekat Ovo su (i) naša mjesta, po javnom konkursu za NVO iz 2018; i projekat (Sa)OBRAĆAJ mi se, po Javnom konkursu NVO iz 2019.);
 54. Ministarstvo sporta/ Ministarstvo sporta i mladih (Konkurs za mlade 2017, 2018, projekat “Omladinska politika je i moja politika” po javnom konkursu za NVO iz 2018.); 
 55. Ministarstvo unutrašnjih poslova (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača), projekat 112 – koraci ka sigurnOStI po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje po Javnom konkursu u 2019.);
 56. Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 57. Ministarstvo za ekonomski razvoj (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 58. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (projekat (Sa)učesnici u ostvarivanju prava OSIpo Javnom konkursu za NVO iz 2018, projekat Karavan o ljudskim pravima OSI po Javnom konkursu za NVO iz 2019);
 59. Montenegro Airlines (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 60. Mornarično tehnološki remontni Zavod “Sava Kovačević” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 61. Morsko dobro (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 62. Nemesis d.o.o Podrorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 63. NESPA computers;
 64. NIP Pobjeda (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 65. NVO Centar za obuku vodiča i dresuru pasa K-9 Montenegro (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 66. NVO Expeditio (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 67. NVO Mnemosina (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 68. NVO Savez civilnih invalida rata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 69. NVO Savez slijepih Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 70. NVO Savez udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 71. Opština Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 72. Opština Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 73. Opština Herceg Novi (personalna asistencija za studentkinju s invaliditetom);
 74. Opština Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 75. Opština Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 76. Pivara „Trebjesa“ a.d. Nikšić;
 77. Planinarski klub “Pestingrad” iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača)
 78. Pojedinačni donatori / Građani putem kasica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 79. Pokret za promjene, Opštinski odbor Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 80. Poslovni centar Rivijera iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 81. Program “SHARE SEE”;
 82. Program HESP (Program podrške visokom obrazovanju – Higher Education Support Program);
 83. Program REFINE;
 84. Prva banka Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 85. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 86. Restoran Forest Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 87. Rotaract Club Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača)
 88. Rotaract Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 89. Rotary Club Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 90. Rotary Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 91. Savez sindikata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 92. Skupština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 93. Skupština Glavnog grada;
 94. Skupština Opštine Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 95. Skupština Opštine Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 96. Skupština Opštine Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 97. Skupština Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 98. Societe Generale banka Montenegro; (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 99. Socijalistička narodna partija Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 100. Spinel Kotor D.O.O. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 101. Stan project (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 102. Studentsko vijeće Pravnog fakulteta UCG i Vijeće studenata Ekonomskog fakulteta UCG (donacije Studentskom servisu);
 103. Švedski helsinški komitet za ljudska prava – kancelarija u Beogradu;
 104. TEHNO-PUT (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 105. Telekom – T – com (donacije u novcu i opremi) + projekat Učimo zajedno;
 106. Telenor (donacije u novcu i opremi) + projekat “ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava OSI”;
 107. TEMPUS program Evropske unije (partnerski projekti);
 108. Turistička organizacija Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 109. Uloba fund (BENTE SKANGÅRDS INDEPENDENT LIVING FUND);
 110. UNDP Crna Gora – donacije u opremi, i kroz projekat “Otvorene ideje za Crnu Goru”;
 111. Unicef kancelarija u Crnoj Gori Projekat Podrška za znanje – znanje za podršku, mali grant u sklopu projekta Zaštita djece od nasilja i socijalna inkluzija djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj; (projekat Mladi zajedno za promjene / Youth together for changes)
 112. UNIQUA Osiguranje;
 113. Univerzitet Crne Gore;
 114. USAID/E&E/DGST) by the Aguirre Division of JBS International
 115. USAID/IRD;
 116. USAID/ORT;
 117. Vlada Crne Gore;
 118. Vlada Savezne Republike Njemačke, posredstvom Ambasade u Podgorici (projekat “Učestvovanje s odlučivanjem / Participation with Decisions – PWDs”)
 119. Zajednica opština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 120. Zavod za školstvo Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 121. Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, Grant šeme – projekti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, raspisani u 2014, 2016, 2019 i Javni rad Personalna asistencija 2016, 2017, 2018. i 2019.).

 

Od 2006 do 2016. poseban izvor finansiranja projekata UMHCG predstavljala su sredstva od igara na sreću, koja su raspodjeljivana za projekte NVO. 

 

Saradnici i donatori