Donatori

Donatori u 2018. su osjenčeni plavom bojom

 

Udruženje svoje aktivnosti sprovodi zahvaljujući podršci međunarodnih i domaćih donatorskih organizacija, ambasada, državnih organa i privatnih preduzeća i to:

 1. Aerobik Klub Dikka Aspida iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 2. Aerodromi Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 3. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 4. Agencija za radio difuziju (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 5. AIESEC Montenegro (donacija za Studentski servis); 
 6. Ambasada Kraljevine Norveške;
 7. Američki Konzulat u Podgorici (od 2006. Ambasada kroz program Demokratske komisije za male grantove);
 8. A&V oprema Kotor (donacija u opremi za kombi); 
 9. Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF);
 10. Bojan Marović i Goraton (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 11. Britanska ambasada u Podgorici;
 12. Centar za građansko obrazovanje (nagrada za ljudska prava i građanski aktivizam)
 13. Centar za socijalni rad Glavni grad, Gradska opština Golubovci, Gradska Opština Tuzi i Opština Danilovgrad (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 14. Centralna banka RCG (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 15. CIDA;
 16. Crnogorski elektroprenosni sistem – CGES (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 17. Crveni krst Nikšić (Omladinski klub Crvenog krsta);
 18. D.O.O. KIPS (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 19. Demorkatska partija socijalista (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 20. Demokratska srpska stranka Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 21. Direkcija za izgradnju Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 22. Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 23. Evropska komisija kroz program Mladi u akciji – Youth in action program i Erasmus+;
 24. Evropska komisija kroz programe malih grantova – posredstvom drugih organizacija i programa: 
  Udruženje samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany) – IRIS mreža,
  Triple A for citizens,
  European Disability Forum;
 25. Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava – EIDHR i IPA program za organizacije civilnog društva – IPA Civil Society Facility Programme);
 26. Finska Ambasada;
 27. Fond za aktivno građanstvo – fAKT;
 28. Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore;
 29. Fondacija Banka hrane (higijjenska sredstva i hrana za korisnike usluga UMHCG)
 30. Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora;
 31. Fondacija za stipendiranje Roma (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 32. Glavni grad Podgorica (godišnja donacija za članstvo u Savjetu za pitanja lica sa invaliditetom Glavnog grada – Podgorica + 1 kompjuter);
 33. Gradska opština Golubovci u okviru konkursa za NVO 2018.
 34. Hotel Bečići (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 35. Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte:
 36. Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, mali grant kroz projekat Smart Start koji finansira Evropska komisija; 
 37. Javno komunalno preduzeće Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 38. Lanex d.o.o (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 39. Ministarstvo finansija (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 40. Ministarstvo kulture i medija;
 41. Ministarstvo nauke (projekat Promocija asisitivnih ICT za osobe s invaliditetom, Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, prijava na Javni poziv za Berze perspektivnih ideja);
 42. Ministarstvo prosvjete i nauke;
 43. Ministarstvo prosvjete i sporta (1000€ za rad Studentske savjetodavne kancelarije)
 44. Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, donacija od 500,00€);
 45. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, projekat Ovo su (i) naša mjesta, po javnom konkursu 2018);
 46. Ministarstvo sporta (Konkurs za mlade 2017, 2018); 
 47. Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 48. Ministarstvo za ekonomski razvoj (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 49. Ministarsvo unutrašnjih poslova (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 50. Međunarodna promocija ljudskih prava osoba s invaliditetom – Disability Right Promotion International (D.R.P.I.) i Univerzitet York Kanada
 51. Montenegro Airlines (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 52. Mornarično tehnološki remontni Zavod “Sava Kovačević” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 53. NESPA computers;
 54. NIP Pobjeda (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 55. NVO Centar za obuku v odiča i dresuru pasa K-9 Montenegro (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 56. NVO Expeditio (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 57. NVO Mnemosina (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 58. NVO Savez civilnih invalida rata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 59. NVO Savez slijepih Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 60. NVO Savez udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 61. Opština Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 62. Opština Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 63. Opština Herceg Novi (personalna asistencija za studentkinju s invaliditetom);
 64. Opština Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 65. Opština Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 66. Pivara „Trebjesa“ a.d. Nikšić;
 67. Planinarski klub „Pestingrad“ iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača)
 68. Pojedinačni donatori / Građani putem kasica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 69. Pokret za promjene, Opštinski odbor Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 70. Poslovni centar Rivijera iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 71. Program “SHARE SEE”;
 72. Prva banka Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 73. Program HESP (Program podrške visokom obrazovanju – Higher Education Support Program);
 74. Program REFINE;
 75. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 76. Restoran Forest Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 77. Rotaract Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 78. Rotaract Club Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača)
 79. Rotary Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 80. Savez sindikata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 81. Skupština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 82. Skupština Glavnog grada;
 83. Skupština Opštine Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 84. Skupština Opštine Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 85. Skupština Opštine Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 86. Skupština Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 87. Socijalistička narodna partija Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 88. Spinel Kotor D.O.O. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 89. Stan project (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 90. Studentsko vijeće Pravnog fakulteta UCG i Vijeće studenata Ekonomskog fakulteta UCG (donacije Studentskom servisu);
 91. Švedski helsinški komitet za ljudska prava – kancelarija u Beogradu;
 92. TEHNO-PUT (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 93. TEMPUS program Evropske unije (partnerski projekti);
 94. Telekom – T – com (donacije u novcu i opremi) + projekat Učimo zajedno 
 95. Telenor (donacije u novcu i opremi); + projekat “ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava OSI”
 96. Turistička organizacija Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 97. Uloba fund (BENTE SKANGÅRDS INDEPENDENT LIVING FUND)
 98. UNDP Crna Gora – donacije u opremi, i kroz projekat “Otvorene ideje za Crnu Goru”
 99. UNIQUA Osiguranje;
 100. Unicef Crna Gora (Projekat Podrška za znanje – znanje za podršku, mali grant u sklopu projekta Zaštita djece od nasilja i socijalna inkluzija djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj); 
 101. Univerzitet Crne Gore;
 102. USAID/E&E/DGST) by the Aguirre Division of JBS International
 103. USAID/IRD;
 104. USAID/ORT;
 105. Vlada Crne Gore;
 106. WeBER projekat – mali grantovi posredstvom Instituta Alternativa
 107. Zajednica opština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 108. Zavod za školstvo Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 109. Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, Grant šeme od 2014, – projekti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Javni rad Personalna asistencija od 2016.).

Od 2006 do 2016. poseban izvor finansiranja projekata UMHCG predstavljala su sredstva od igara na sreću, koja su raspodjeljivana za projekte NVO. 

 

 

Saradnici i donatori