Donatori

Donatori:

Udruženje svoje aktivnosti sprovodi zahvaljujući podršci međunarodnih i domaćih donatorskih organizacija, ambasada, državnih organa i privatnih preduzeća i to:

 • Aerobik Klub Dikka Aspida iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Aerodromi Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Agencija za radio difuziju (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • AIESEC Montenegro (donacija za Studentski servis)
 • Ambasada Kraljevine Norveške;
 • Američki Konzulat u Podgorici (od 2006. Ambasada kroz program Demokratske komisije za male grantove);
 • Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF);
 • Bojan Marović i Goraton (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Britanska ambasada u Podgorici;
 • Centar za građansko obrazovanje (nagrada za ljudska prava i građanski aktivizam)
 • Centar za socijalni rad Glavni grad, Gradska opština Golubovci, Gradska Opština Tuzi i Opština Danilovgrad (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Centralna banka RCG (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • CIDA;
 • Crnogorski elektroprenosni sistem – CGES (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Crveni krst Nikšić (Omladinski klub Crvenog krsta);
 • D.O.O. KIPS (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Demorkatska partija socijalista (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Demokratska srpska stranka Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Direkcija za izgradnju Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Evropska komisija kroz program Mladi u akciji – Youth in action program i Erasmus+;
 • Evropska komisija kroz programe malih grantova – posredstvom drugih organizacija i programa – Udruženje samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany), Triple A for citizens, IRIS mreža, European Disability Forum;
 • Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava – EIDHR i IPA program za organizacije civilnog društva – IPA Civil Society Facility Programme;
 • Finska Ambasada;
 • Fond za aktivno građanstvo – fAKT;
 • Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore;
 • Fondacija Banka hrane (higijjenska sredstva i hrana za korisnike usluga UMHCG)
 • Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora;
 • Fondacija za stipendiranje Roma (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 • Glavni grad (godišnja donacija za članstvo u Savjetu za pitanja lica sa invaliditetom Glavnog grada – Podgorica + 1 kompjuter);
 • Hotel Bečići (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte:
 • Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, mali grant kroz projekat Smart Start koji finansira Evropska komisija
 • Ministarstvo finansija (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Ministarstvo kulture i medija;
 • Ministarstvo nauke (projekat Promocija asisitivnih ICT za osobe s invaliditetom, Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Ministarstvo prosvjete i nauke;
 • Ministarstvo prosvjete i sporta (1000€ za rad Studentske savjetodavne kancelarije)
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Ministarstvo sporta (Konkurs za mlade); 
 • Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Ministarstvo za ekonomski razvoj (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Ministarsvo unutrašnjih poslova (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Međunarodna promocija ljudskih prava osoba s invaliditetom – Disability Right Promotion International (D.R.P.I.) i Univerzitet York Kanada
 • Montenegro Airlines (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Mornarično tehnološki remontni Zavod “Sava Kovačević” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • NESPA computers;
 • NIP Pobjeda (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • NVO Centar za obuku vodiča i dresuru pasa K-9 Montenegro (Program za pse vodiče i pomagače)
 • NVO Expeditio (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • NVO Mnemosina (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Opština Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Opština Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Opština Herceg Novi (personalna asistencija za studentkinju s invaliditetom);
 • Opština Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Opština Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Pivara „Trebjesa“ a.d. Nikšić;
 • Planinarski klub „Pestingrad“ iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • pojedinačni donatori / Građani putem kasica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Pokret za promjene, Opštinski odbor Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Poslovni centar Rivijera iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Program “SHARE SEE”;
 • Prva banka Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Program HESP (Program podrške visokom obrazovanju – Higher Education Support Program);
 • Program REFINE;
 • Regionalni vodovod Crnogorsko primorje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Restoran Forest Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Rotaract Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Rotary Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Savez civilnih invalida rata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 • Savez sindikata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 • Savez slijepih Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Savez udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 • Skupština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Skupština Glavnog grada;
 • Skupština Opštine Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Skupština Opštine Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 • Skupština Opštine Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Skupština Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Socijalistička narodna partija Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Spinel Kotor D.O.O. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Stan project (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 • Studentsko vijeće Pravnog fakulteta UCG i Vijeće studenata Ekonomskog fakulteta UCG (donacije Studentskom servisu);
 • Švedski helsinški komitet za ljudska prava – kancelarija u Beogradu;
 • TEHNO-PUT (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • TEMPUS program Evropske unije (partnerski projekti);
 • Telekom – T – com (donacije u novcu i opremi) + projekat Učimo zajedno 
 • Telenor (donacije u novcu i opremi); + projekat “ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava OSI”
 • Turistička organizacija Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Uloba fund (BENTE SKANGÅRDS INDEPENDENT LIVING FUND)
 • UNDP Crna Gora – donacije u opremi, i kroz projekat “Otvorene ideje za Crnu Goru”
 • UNIQUA Osiguranje;
 • Univerzitet Crne Gore;
 • USAID/E&E/DGST) by the Aguirre Division of JBS International
 • USAID/IRD;
 • USAID/ORT;
 • Vlada Crne Gore;
 • WeBER projekat – mali grantovi posredstvom Instituta Alternativa
 • Zajednica opština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 • Zavod za školstvo Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 • Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, Grant šeme od 2014, – projekti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Javni rad Personalna asistencija od 2016.).

Od 2006 do 2016. poseban izvor finansiranja projekata UMH-a predstavljaju sredstva od igara na sreću, koja se raspodjeljuju za projekte NVO.

 

Saradnici i donatori