Program za pristupačnost

Program za pristupačnost zasnovan je na cilju podsticanja na ukljanjanje arhitektonskih barijera. Sprovođenje programa započeto je projektom: „Fakultet za sve“ 2004. godine, a nastavljeno projektom: „Podižem glas – rušim barijere“ 2005. godine. Nakon ovih projekata u okviru programa za pristupačnost, Udruženje je nastavilo sa inicijativama za prilagođavanje institucija i objekata u javnoj upotrebi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

U cilju ukazivanja na problem nepristupačnosti i postizanja većeg stepena poštovanja standarda pristupačnosti, odnosno prvenstveno uklanjanja arhitekstonskih barijera, Udruženje sarađuje sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Inženjerskom komorom Crne Gore i drugim pravnih i fizičkim licima.

Udruženje takođe od donošenja Zakona o zabrani diskriminacije (2010. godine) osobama s invaliditetom pruža podršku u slučajevima pravne zaštite od diskriminacije.


UMHCG započinje realizaciju projekta Ovo su (i) naša mjesta!

Osnovni cilj projekta Ovo su (i) naša mjesta! jeste doprinos ostvarivanju prava osoba s invaliditetom na slobodno i bezbjedno kretanje u javnom saobraćaju na teritoriji Crne Gore, kroz specifične ciljeve koji su usmjereni na: podizanje svijest šire javnosti o posledicama nepropisnog parkiranja, posebno onih vidova koji se odnose na parkiranje vozila bez oznake, na mjestima […]

Opširnije

Akcija za osobe oštećenog vida osim u gradovima u Srbiji organizovana i u Budvi

“Potpuno je drugačije kada, nekom ko ima oštećenje vida, i koristi bijeli štap, asistirate prilikom šetnje i ukazujete na svaku prepreku, a naročito kada sami stavite povez preko očiju i krećete se samostalno ili uz pomoć asistenta u odnosu na situaciju kada vam o preprekama osoba s oštećenjem vida govore ili sve to posmatrate sa […]

Opširnije

UMHCG: Sa studentima razgovarali o pristupačnosti kao načelu ostvarivanja prava OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizovalo je radionicu o važnosti načela pristupačnosti za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u utorak 5. decembra u svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U okviru praćenja sprovođenja Akcionog Plana za Poglavlje 23, u julu ove godine UMHCG je izradilo Analizu pristupačnosti obrazovnih i institucija u oblasti […]

Opširnije

Načelo pristupačnosti u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom – radionica sa studentima

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje radionicu o važnosti načela pristupačnosti za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u utorak 5. decembra u svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore s početkom u 11:00h. Radionica se organizuje u okviru projekta “Akcioni plan za poglavlje 23: Aktivno civilno društvo za transparentne, participativne i efektivne reforme” čiji […]

Opširnije

Najava: Promocija asistivnih ICT za osobe s invaliditetom

Ministarstvo nauke Crne Gore sedmi put u periodu od 9. do 11. oktobra organizuje festival „Otvoreni dani nauke“ u nekoliko gradova širom Crne Gore koji ima za cilj da na edukativan i zanimljiv način popularizuje nauku u društvu. Slogan ovogodišnjeg festivala je “Umjetnost stvara”.  Svečano otvaranje festivala je u ponedjeljak, 9. oktobra u 12 časova u zgradi […]

Opširnije

Saradnici i donatori