Pravni program i antidiskriminacija

Pravni program i antidiskriminacija zasnovan je na cilju promocije i zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Program se sprovodi od 2004. godine, a u okviru njega se organizuje savjetovanje, inicira donošenje propisa, vrši monitoring prava osoba s invaliditetom i pišu izvještaji, izdaju publikacije, sprovode edukacije i treninzi i mnoge druge aktivnosti u okviru projekata ili redovnih aktivnosti.

Osim projekata Udruženje je u okviru ovog programa aktivno pružalo i pruža podršku u ostvarivanju prava i zaštiti od diskriminacije članova/ica (Marijane Mugoše, Andrije Samardžića, Danijele Vušurović, Miroslave-Mime Ivanović, Seada Alkovića, Milenka Vojičića i mnogih drugih).

Udruženje je osim kroz redovne aktivnosti koje samo pokreće i realizuje u cilju doprinosa u većem stepenu poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom bilo uključeno i u partnerski projekat: Pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim društvenim grupama, kojeg je realizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI). Nakon završetka projekta advokatica Tijana Živković, koja je pružala besplatnu pravnu podršku tokom trajanja projekta je nastavila saradnju s UMHCG na polju ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom.


UMHCG sprovodi istraživanje o diskriminaciji osoba s invaliditetom

  Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore će u narednih par mjeseci sprovesti istraživanje o diskriminaciji osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na sprovođenje Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti koju je usvojila Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva za ljudska i manjinska prava za period 2017 – 2021.  Nakon […]

Opširnije

U okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada UMHCG organizovalo info štand na Žabljaku

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u utorak 31. jula organizovalo je info štand na Žabljaku. Aktivnost je organizovana u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada u cilju informisanja građana o značaju formiranja Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore, kao i s ciljem informisanja o načinima na koje osnivanje Mreže može doprinijeti poboljšanju položaja […]

Opširnije

UMHCG i CRNVO organizovali peti trening za članice MOOSICG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija 24 i 25. jula organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG).   Trening o javnom zagovaranju i zastupanju je peti u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba […]

Opširnije

Najava: UMHCG organizuje treći info štand u okviru projekta “Umrežavanjem do boljeg rada”

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada, u utorak 31. jula, s početkom u 10.30 časova oraganizovaće info štand na Žabljaku. Pomenuta aktivnost se organizuje u cilju podizanja svijesti među opštom javnosti o pravima osoba s invaliditetom, ali i promovisanja promotivnog materijala koji je Udruženje mladih sa hendikepom Crne […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG i CRNVO organizuju trening na temu javnog zagovaranja u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada

  Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizovaće 24. i 25. jula 2018. trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG) u Baru u hotelu Franca. Trening o javnom zagovaranju i zastupanju je peti u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji će biti organizovani s ciljem jačanja kapaciteta članica […]

Opširnije

Saradnici i donatori