INICIJATIVA ZA PRAVNO PRIZNAVANJE ZNAKOVNOG JEZIKA, KAO JEZIKA U SLUŽBENOJ UPOTREBI

Uvaženi predsjedniče Vlade, gospodine Markoviću,  Obraćamo Vam se inicijativom za pravno regulisanje i priznavanje znakovnog jezika, kao jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Naime, Crna Gora je skoro jedina država u regionu koja nema pravno regulisan i priznat znakovni jezik, kao jezik u službenoj upotrebi. Iako znakovni jezik koriste milioni ljudi u svijetu, i njegovo priznavanje, pravno […]

Opširnije

Potrebna značajna reforma u oblasti jednakog priznanja pred zakonom i pristupa pravdi za osobe s invaliditetom

Podgorica, PR pres servis – Osobe s invaliditetom (OSI) moraju imati efektivan pristup nadležnim organima za odlučivanje da bi mogle ostvariti svoja prava, a pristupačnost pravosudnih organa je još uvijek na nezadovoljavajućem nivou, iako ima određenog napretka u posljednje vrijeme. To je saopšteno na završnoj konferenciji Pristup pravdi za OSI, koju je organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne […]

Opširnije

NAJAVA: Konferencija “Pristup pravdi za OSI”

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore  (UMHCG) u saradnji s Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje (UPOSIBP) u okviru projekta Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom organizuje završnu konferenciju “Pristup pravdi za OSI“. Konferencija će se održati u Podgorici, 19. septembra, s početkom u 11.00 časova, u hotelu Hilton (sala Jelena). Konferencija se organizuje s ciljem sagledavanja trenutnih garancija u […]

Opširnije

Vujačić: Mijenjati crnogorsko zakonodavstvo da bi se moglo govoriti o poštovanju prava OSI

Podgorica, PR pres servis- Crnogorsko zakonodavstvo, u oblasti pristupa pravdi i u mnogim drugim oblastima, mora da pretrpi ozbiljnije promjene da bi se moglo govoriti o poštovanju prava osoba s invaliditetom (OSI), jer se bez šireg sagledavanja i razumijevanja njihovih prava i mogućnosti ne može ništa uraditi. To je ocijenila izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne […]

Opširnije

NAJAVA: Obuka o ljudskim pravima OSI i načinima obezbjeđivanja razumnih i proceduralnih adaptacija

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore  (UMHCG) u saradnji sa Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom iz Bijelog Polje (UPOSIBP) u okviru projekta Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom organizuje jednodenvnu obuku za zaposlene u institucijama pravde o ljudskim pravima OSI i načinima obezbjeđivanja razumnih i proceduralnih adaptacija. Obuka će se održati u Podgorici 11. septembra, s početkom u 9.30 časova, u hotelu CentreVille. Obuka se organizuje s ciljem unaprjeđenja komunikacije pravosudnih institucija s OSI […]

Opširnije

Saradnici i donatori