Archive for the ‘Novosti’ Category

Portal Disability info i aktuelnosti

Petak, Juni 9th, 2017

Drage naše i dragi naši u poslednje vrijeme svakodnevno ažuriramo portal disabilityinfo i na njemu objavljujemo i aktivnosti našeg rada blagovremenije nego na sajtu zbog posjećenosti portala na regionalnom nivou. U tom smislu pozivamo vas da radi aktuelnosti redovno posjećujete i portal na adresi www.disabilityinfo.me. Takođe nam se svakodnevno možete obratiti ukoliko su vam potrebne pojedine informacije i podaci koji se nalaze u našoj korespodenciji u kancelariji ali se ne ažuriraju u elektronskoj formi zbog praktičnosti ili iz tehničkih razloga.

Na našoj fejsbuk stranici možete naći najveći broj informacija o našim aktivnostima, a na you tube kanalu video zapise i gostovanja u medijima.

Vaše UMHCG.

INFO ŠTANDOVI NA CRNOGORSKIM FAKULTETIMA

Srijeda, Juni 7th, 2017

U okviru kampanje za upis na fakultet, UMHCG će u toku upisnih rokova na fakultetima svih univerziteta u Crnoj Gori  imati info-štandove, na kojima će informisati trenutne i buduće studente o radu i servisima podrške koje mogu dobiti od naše Studentske savjetodavne kancelarije.

Na info-štandovima koji će biti postavljeni  u Podgorici na Pravnom, Ekonomskom  i Elektrotehničkom fakultetu i Univerzitetima UDG i Mediteran, u Nikšiću na Filozofskom, Filološkom i  Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, i u Budvi na Fakultetu za biznis i turizam upoznaćemo zainteresovane sa podrškom koju Kancelarija pruža: pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet redovno ili po principu afirmativne akcije; u oslobađanju od plaćanja školarine (na državnom, privatnom ili fakultetu koji djeluje kao samostalna jedinica); prilikom upućivanja inicijativa fakultetskoj jedinici/profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način, u vrijeme i u formi koja studentu najbolje odgovara, kao i pomjeranje kolokvijuma/ ispita ukoliko je student bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom roku; uređivanja smještaja u studentskom domu.

Posjetioci štandova će biti u prilici da se informišu i o aktivnostima aktuelnih projekata UMHCG u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, a prije svega međunarodnog partnerskog projekta Trans2Work, koji studentima s invaliditetom nudi mogućnost učešća u programu razmjene u nekoj od zemalja okruženja (Srbiji i Bosni i Hercegovini), a za cilj ima unaprjeđenje procesa tranzicije studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja ka tržištu rada. Jedna od aktivnosti projekta, pored razmjena i sticanja stručnog znanja je i povezivanje studenata i poslodavaca koji su zainteresovani da zaposle osobu s invaliditetom. Ovaj projekat je trogodišnji projekat, finansiran kroz program Erasmus+ Evropske Komisije, a nosilac mu je Univerzitet Makedonija iz Soluna. Na njemu učestvuju 23 partnera iz Grčke, Poljske, Slovenije, Njemačke, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Projekat „Od obrazovanja ka zaposlenju 3″, čiji je nosilac UMHCG, a koji se sprovodi u partnerstvu sa Fakultetom vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran se finansira putem Grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i traje 10 mjeseci. U toku je obuka iz oblasti grafičkog dizajna za pet polaznika/ca projektnih aktivnosti tokom koje će se obučavati za rad u digitalnoj štampariji, a koja će biti smještena u prostorijama Udruženja. Na taj način će polaznici steći određena znanja i vještine koje ne mogu steći tokom studiranja, kao i da će moći da nastave da rade u našoj štampariji budući da je zamišljeno da se ona održava na osnovu sopstvenog rada i nakon formalnog završetka projekta.

U  okviru projekta „Za mlade  s invaliditetom, bez barijera“, između ostalih, sprovešće se aktivnosti: Javne debate o kvalitetnom pristupu obrazovanju i tržištu rada, biće izrađena Studija praktične politike o pravnom i institucionalnom okviru, i postojećim mjerama i programima za zapošljavanje mladih s invaliditetom, pružaće se Pravno i psihosocijalno savjetovalište za mlade s invaliditetom, i nadograditi internet stranice za informisanje i savjetovanje mladih s invaliditetom. Program predstavlja nadogradnju već postojećih aktivnosti UMHCG koje se sprovode kroz Studentski servis i Servis za zapošljavanje,a podržalo ga je Ministarstvo  sporta kroz Konkurs za mlade u 2017. godini.

Kontakt osobe za komunikaciju s medijima:

Anđela Miličić 069/987- 202

Anđela Radovanović 069/274- 737

UMHCG 020/265-650